Twój komentarz

Komentarz *

Dane osobiste

Adres *
Tytuł
Imię *
Nazwisko *
Firma / Orgaznizacja
Ulica
Kod pocztowy
Miasto / Województwo
Kraj *
Telefon
Fax
Email *
weryfikacja słowna (wpisz znaki z poniższego obrazka)
 

Prosimy, o podanie adresu, jeżeli chcą otrzymywać Państwo informacje za pośrednictwem poczty. BASF będzie używał Państwa danych tylko, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Będziemy zapisywać dane tylko tak długo, jak to konieczne, aby odpowiedzieć na to pytanie. Dane dobrowolnie dostarczone przez użytkownika będą przechowywane i przetwarzane przez BASF za pomocą systemów informatycznych. W przypadku wykorzystywania danych osobowych, do celów pielęgnacji relacji biznesowych BASF zapewnia, że wszystkie zasady i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych będą przestrzegane. Państwa dane osobowe nie są, w jakiejkolwiek formie, przekazywane przez nas lub naszych przedstawicieli osobom trzecim, chyba że uzyskaliśmy na to Państwa zgodę lub też oficjalne żądanie. Mają Państwo prawo do otrzymania informacji na temat swoich danych przechowywanych przez naszą firmę do wglądu do i w celu poprawiania bądź, jeżeli to konieczne, ich zmiany i usunięcia. Wystarczy przesłać wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w stopce lub do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych (patrz "" ochrona danych ""). Usunięcie danych osobowych zostanie dokonane, chyba że będziemy prawnie zobowiązani do przechowywania informacji.

* Prosimy o wypełnienie tych pól, aby pomóc nam opdowiedziec na Państwa zapytanie. Wszystkie pozostawione dane adresowe zostaną wykorzystane wyłącznie do tego